Amfibe

Thithlopa

Emri shkencor: Bufo bufo; Gjatësia:15 cm; Habitati: Pyje halorë, fletorë e të përzier, kopshte, shkurre, livadhe, zona të thata; Statusi i Ruajtjes: Pak i kërcënuar (IUCN).

E bukura e dheut

Emri shkencor: Salamandra salamandra; Gjatësia: deri në 28 cm; Habitati: Pyje fletorë, të përzier dhe rrallë halorë me përrenj apo lumenj të vegjël të hijezuar mire; Statusi i Ruajtjes: Pak i kërcënuar (IUCN).

Bretkosa endemike e Shqiperise

Emri shkencor: Pelophylax shqipericus; Gjatësia: Deri në 75 mm; Habitati: Kanale, këneta, moçale, brigjet e lumenjve me rrjedhje të ngadaltë; Statusi i Ruajtjes: E Rrezikuar (IUCN).