Library

Lessons 0 of 6

7.Bashkëpunimi me Turizmin

Qëllimi i këtij moduli është të mësojë se si të zhvillojë turizëm të qëndrueshëm në një zonë të mbrojtu...


Lessons 0 of 4

8.Menaxhimi i vizitorëve

Qëllimi i këtij moduli është të mësojë pse dhe si të menaxhojë dhe monitorojë vizitorët në një zonë të mb...


Lessons 0 of 7

9.Monitorimi i Biodiversitetit

Objektivi i këtij moduli është të mësojë se si të zhvillojë, mirëmbajë dhe përdorë një sistem monitorimi t...


Lessons 0 of 7

10.Zhvillimi i Qëndrueshëm Ekonomik në Zonat e Mbrojtura

Qëllimi i këtij moduli është të mësojë rreth zhvillimit ekonomik në Zonat e Mbrojtura.Rreth kursitKy modul ofron...