Parqet Kombetare
Parku Kombetar Mali Dajtit

Parku Kombetar Mali Dajtit

tRASHEGIMIA KULTURORE

Parku Kombëtar “Mali i Dajtit” është një nga zonat më të bukura natyrore të Tiranës, i vendosur në Veri- Lindje të Tiranës, i shtrirë në dy qarqe: Tiranë dhe Durrës. I pari park kombëtar që prej 16.02.1960. Me VKM nr. 402, datë 21.06.20006, sipërfaqja e Parkut Kombëtar ‘Mali I Dajtit’ zgjerohet duke arritur në 29,216.9 ha, kategoria II e IUCN. Lartësia e Malit të Dajtit është 1,613m, mbi nivelin e detit. Lartësia maksimale e tij është 1,827m, maja e Mecekut, të Shënmërisë.
PK Mali i Dajtit nuk është vetëm pjesë e peizazhit të qytetit të Tiranës, por ai është mushkëria e këtij ekosistemi te madh urban. Përbën një nga mjediset natyrore më të rëndësishëm në Shqipëri jo vetëm për vlerat e larta të biodiversitetit dhe të peizazhit që ai mbart, por edhe sepse përbën qëndrën më të madhe çlodhëse të vendit tonë për shkak të pozicionit pranë kryeqytetit të vendit. Zonë me vlera peizazhore, kulturore dhe historike e tradicionale. PK Mali i Dajtit ofron mundësi të shkëlqyera për aktivitete sportive e edukuese, përfshirë ecjen në natyrë apo shëtitjet me biçikleta, piknikë etj.
Parku kombëtar ‘Mali i Dajtit’ mund të vizitohet nëpërmjet teleferikut ose duke ndjekur rrugën automobilistike.

zONIMI

Parku Kombëtar i Malit të Dajtit ndahet në zona ruajtjeje e administrimi, si më poshtë:
a) Zonë Qëndrore,(“ZQ” me sipërfaqe 9,101.23ha) dhe që përfshinë nënndarjet:
a/1. Zonë në ruajtje të veçantë, “ZQ1”
a/2.Zonë mjedisore natyrore, “ZQ2”
a/3.Zonë memonumente natyrore, “ZQ3”
Ato përcaktohen si zona me vlera të larta për natyrën dhe biodiversitetin dhe përfshijnë habitatet në malit e Dajtit, malin e Priskës, Brrarit dhe Fekenit. Në zonën qëndrore zbatohet shkalla e dytë e mbrojtjes, që siguron një territor të pashqetësuar.
b. Zonë Rekreative,( “ZR” me sipërfaqe 2,365.13ha) dhe që përfshinë nënndarjet:
b/1.Zonë rekreative aktive, “ZR1”
b/2. Zonë rekreative natyrore, “ZR2”
Ato përbëjnë zonën me mundësi rekreative në natyrë të hapur dhe me lehtësira, që respektojnë funksionet e parkut, vlerat ekologjike, të peizazhit natyror dhe vlerat turistike e kulturore. Në zonën rekreative zbatohet shkalla e katërt e mbrojtjes.
c. Zonë e Përdorimit Tradicional,(“ZPT” me sipërfaqe 16,602.22ha), e cila mundëson vazhdimin e veprimtarive tradicionale. Në zonën e përdorimit tradicional zbatohet shkalla e katërt e mbrojtjes.
ç. Zonë e Përdorimit të Qëndrueshëm,( “ZPQ”me sipërfaqe 1,184.27ha), në të cilën lejohen veprimtaritë ekonomike ekzistuese si dhe mund të hapen veprimtari të reja, vetëm pasi të pajisen me lejet përkatëse. Në zonën e përdorimit të qëndrueshëm zbatohet shkalla e pestë e mbrojtjes.
d. Zonë e Përdorimit Ushtarak, (“ZPU”me sipërfaqe 131.33 ha), e cila përdoret për qëllime ushtarake ose për rezidenca qeveritare.

Forest

Wildlife

Aktivitete

Kultura

Fakte interesante

0 +

Vite experience ne mbrojtje te parkut

0 +

Fotografe profesional

0 +

Visitor

0 +

Ciklista

Parku Dajtit

Maecenas vestibulum mollis diam. Ut a nisl id ante tempus hendrerit. Fusce risus nisl, viverra et, tempor et, pretium in, sapien.

Parqet Kombetare

Zonat e mbrojtura

Get Connected

© 2023 Parqet Kombetare. Zonat e mbrojtura.  All rights reserved.