1.Trajnimi i Trajnerëve

Course

4 hrs   12-09-2020
Instructor: AKZM Institution
Max. students: 96
Attending: 96


Qëllimi i këtij moduli është të mësojmë se si të trajnojmë të tjerët.

Rreth kursit

Brenda një kursi Trajnimi për Trajnerë (ToT), pjesëmarrësit kanë mundësinë të zhvillojnë aftësitë e tyre si trainer. Qëllimi është të aftësojmë trajnerë të ardhshëm që të udhëzojnë dhe trajtojnë të tjerët që janë më pak me përvojë me një temë ose aftësi të veçantë. Kjo do të thotë që pjesëmarrësit të cilët dëshirojnë të bëhen trajnerë kanë mundësinë të mësojnë nga një trajner me përvojë, ushtrime të plota dhe më pas të praktikojnë segmente mësimdhënëse për pjesëmarrësit e tjerë.

Mësimet në këtë modul:

  • Identiteti i trainerit
  • Bazat rreth të nxënit
  • Pengesat në mësim
  • Aftësitë e Trajnerëve
  • Detyrat e trainerit
  • Modeli i të nxënit 4-Mat
  • Pozicionet e punës në ushtrimet e punës në grupe
  • Rregullat e komenteve

Learning v1.1.0 © Copyright 2023