2.Komunikimi dhe Trajnimi i Aftësive Personale

Course

4 hrs   13-09-2020
Instructor: AKZM Institution
Max. students: 96
Attending: 96


Qëllimi i këtij moduli është të mësojë rreth komunikimit njerëzor dhe si të përmirësojmë aftësitë tona të komunikimit.

Rreth kursit

Ky modul ofron informacione themelore rreth asaj se si ne njerëzit jemi duke komunikuar dhe përjetuar botën në të cilën po jetojmë. Ai po shpjegon se çfarë janë hartat mendore dhe pse është e rëndësishme të kuptohet se të gjithë kanë një hartë mendore unike dhe gjithashtu pse duhet të mësojmë të kuptojmë hartat mendore të të tjerëve Moduli jep disa këshilla për krijimin e një atmosfere të mirë komunikimi dhe shpjegon se cilat janë besimet kufizuese. Më në fund, ne do të mësojmë se si ta përmirësojmë komunikimin përmes riformimit.

Mësimet në këtë modul:

  • Pse komunikimi ka rëndësi
  • Bazat
  • Krijimi i një atmosfere të mirë komunikimi
  • Rregullat e kthimit të informacionit
  • Besimet dhe Vlerat
  • Riformulimi 

Learning v1.1.0 © Copyright 2023